Już kolejną sobotę, mieliśmy okazję spędzić w najlepszym towarzystwie młodzieżowej grupy ELneons. Chociaż nasza sala jest w budowie, to dla nas w kościele zawsze się znajdzie miejsce. Mieliśmy czas uwielbienia, który zawsze jest dla nas, czasem błogosławionym. Sobotnim mówcą była Paulina, która mówiła o tym jak niezmiernie ważne jest 3 przykazanie.

Przykazanie Trzecie:

„Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.” 2 Mojżeszowa 20:7

„O Jezus, O Jezus Maria, Matko Boska” Takich zwrotów używamy, kiedy  na przykład nam się coś spodoba, albo kiedy chcemy wyrazić zachwyt nad czymś, czy smutek. Mówimy również inne słowa, gorsze, zdarza się to, ale czy tak powinno być. Dlaczego tak mówimy, dlaczego akurat tych imion używamy, np. dlatego, że słyszymy to od innych, wynosimy to z domu, otoczenie ma na nas negatywny wpływ, a czasem po prostu nie widzimy w tym nic złego.

Często nie widzimy nic złego w tym, że zdarza nam się powiedzieć „O Jezu…”, w sumie wiele osób tak mówi, więc co to za wielka sprawa. Dlaczego w takim razie nie możemy mówić np.”O matko z córką”. Biblia wyraźnie mówi nam, że nie możemy nadużywać imienia Pana Boga na daremne. Za każdym razem kiedy nam się to zdarza grzeszymy, więc dlaczego robimy coś na przekór Biblii jeżeli możemy tego uniknąć. Jeżeli jednak nie widzimy w tym nic złego, powinniśmy zastanowić się jak ważne jest imię Pana Boga naszego.

Imię Jezus Chrystus:

*Syn Boży

*Baranek

*Słowo, które stało się ciałem

*Zbawiciel, Droga i Prawda

*Alfa i Omega / początek i koniec

Gdy wzywamy imię „Jezus”, za każdym razem to tak jak byśmy wzywali imię Zbawiciela, naszego Baranka. To Imię jest tak wielkie, że nie powinno być używane jeżeli nie mówimy bezpośrednio do Niego.

PRZYSIĘGANIE NA BOGA:

„Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego: Jam jest Pan” 3 Mojżeszowa 19:12

„Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga. Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla; Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.” Ew. Mateusza 5:33-37

Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiśmy się czy możemy przysiąść na Boga, na Niebo.., jeżeli nawet chcemy przysiąść na wszystko, że mówimy prawdę, to wersety z Ew. Mateusza jasno mówią o tym, że nie możemy. W jego imieniu jest moc i chwała.

„Imię Pana jest mocną wieżą; chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny” Przyp. Salomona 18:10

„Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano, I wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu.” Rzymian 14: 11-12

Zapraszamy wszystkich na nasze spotkania grupy młodzieżowej ELneons w soboty o godzinie 16:00, jest dobra zabawa, pyszne jedzenie i niezastąpiony czas z Bogiem. Jeżeli nie łapiesz się w grupie wiekowej ELneons zapraszamy w czwartki na Spotkania XY.