Mądrze, czyli jak wychowywać dzieci zgodnie z tym co jest napisane w Biblii. Niedzielne kazanie pastora Marka Sobotki było bardzo poruszające, a wiele z nas wyszło z postanowieniem, że chce być o kolejny krok bliżej Boga.

Grupa motocyklistów szykuje się na misję zwiastowania ewangelii w więzieniu. Magda i Romek długo przygotowywali się na ten wyjazd. Niestety wypadek ich synka pokrzyżował im plany. Na parę dni przed misją, Magda potknęła się, trzymając na rękach czteroletniego Mateusza, który uderzył głową w beton. Wyraźnie było widać wgniecenie w głowie, co skończyło się operacją. Magda i Romek musieli zostać z synkiem, ale puścili całą resztę ekipy by pojechała służyć. Ta sytuacja z ich życia pokazuje jak szatan działa, robi rzeczy na przekór, sprawia, że motocykle się psują, są wypadki w czasie misji. Jednak wszystko co jest Bożym planem, zostanie wykonane.

Dorosłym często zdarza się nie liczyć ze zdaniem dzieci, pomijać je w czasie rozmowy. Nie zwracamy uwagi na ich potrzeby. Z drugiej strony spotykamy się również z postawą rodziców dla których dzieci są pępkiem ich świata. Ani jedno, ani drugie zachowanie nie jest ani dobre ani zgodne z tym co mówi Biblia na temat wychowania dzieci. Kto zaopiekuje się lepiej moim dzieckiem niż ja, rodzic? Dbając o rozwój dzieci często zapisujemy je na dodatkowe zajęcia. Zwracamy uwagę na wiele aspektów, sięgamy po porady, pytamy o opinie znajomych, dosłownie stajemy na głowie, po to, aby wybrać najlepiej. Jednak zapominamy o tym co jest najważniejsze, czyli rozwój emocjonalny i duchowy. Ile czasu jako rodzice poświęcamy na to, żeby zadbać o te dwa najważniejsze aspekty w życiu? Nasuwa się również kolejne pytanie, czyli: Kto tak naprawdę, jest odpowiedzialny za rozwój, tych dwóch aspektów w życiu naszych dzieci? Koledzy, środowisko, znajomi, kościół, szkoła, rząd…? Według Biblii jest to proste, wychowanie dzieci w Bożej mądrości  i zdrowej dyscyplinie to obowiązek rodziców.

„Synu mój, słuchaj pouczenia swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi!” Przypowieści Salomona 1:8-9

„Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością.” Przypowieści Salomona 1:7

Często jako rodzice jesteśmy zatroskani albo nadopiekuńczy, często dzieją się rzecz na które nie mamy wpływu. Chcemy aby nasze dzieci żyły w Bożej ochronie, a Bóg daje opiekę jakiej nikt nie jest w stanie zapewnić. Według Biblii dzieci powinniśmy wychowywać w Bożej karności. Boże Słowo daje nam wskazówki do tego jak nie zgubić się w procesie wychowania, a także żebyśmy byli stawali się mądrymi rodzicami.

„Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby, jak napisano: Kto się chlubi, w Panu się Chlubił.” 1 list do Koryntian 1:30-31

Dzieci nie muszą być naśladowcami swoich rodziców, a nawet nie powinny. Rodzice też popełniają błędy. Dzieci mają być naśladowcami Boga Żywego. Rodzice powinni być jedynie przykładem tego jak wygląda życia z Bogiem. Bóg zaczyna realizować swój plan już w tych najmniejszych dzieciach, także nie powinniśmy namawiać dzieci aby realizowały plan, który my sobie ułożyliśmy w głowie. Bóg przejmuje  kontrolę, jeżeli tylko mu na to pozwolimy.

JAKIE JEST NASZE POWOŁANIE JAKO RODZICÓW I KOŚCIOŁA?

„Cośmy słyszeli i poznali, I co nam opowiadali ojcowie nasi, Tego nie zataimy przed synami ich, Lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu; Chwalebne czyny Pana i moc jego , Oraz cudowne dzieła, których dokonał; Związał Jakuba przykazaniami I ustanowił w Izraelu zakon, Który nadał ojcom naszym, Aby głosili go synom swoim, Aby poznało go następne pokolenie, A synowie, którzy się urodzą, Znów opowiadali go dzieciom swoim; Że mają pokładać nadzieję w Bogu I nie zapominać o dziełach Bożych, Lecz strzec przykazań jego; Żeby nie byli, jak ojcowie ich, Pokoleniem przekornych i niewiernych, Pokoleniem niestałego serca, Którego duch nie był wierny Bogu.” Psalm 78:3-8

BÓG W CENTRALNYM MIEJSCU

To rodzice mają opowiadać swoim dzieciom o mocy Pana. Czytać Biblię nie tylko jako zwykłą książkę ale jako tą najlepszą, która opowiada o Stwórcy. Modlić się z dziećmi, tak aby modlitwa stała się nieodłączną częścią dnia oraz rozmawiać na głos o Bogu, aby dzieci nigdy nie poczuły się zawstydzone mówiąc o Nim.

BIBLIA JEST SPOSOBEM BOGA NA OSTATECZNY I NAJWAŻNIEJSZY JASNY SPOSÓB WYCHOWANIA DZISIAJ

„Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie; tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas.” 2 list Tymoteusza 1:13-14

Dzieci dane są od Boga w depozyt. Zadaniem wszystkich rodziców i całego kościoła, jest strzec Bożego depozytu, który ma wielką wartość i jest dany tylko na jakiś czas. Nie można przegapić żadnego momentu, aby nauczać dzieci o Bogu. Ten czas mamy wykorzystać na pokazywanie dzieciom, że żyjemy w wierze i w miłości Bożej.

NAUCZANIE

„Aby głosili go synom swoim, Aby poznało go następne pokolenie” Psalm 78

„A wy ojcowie , nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana.” Efezjan 6:4

Nauczanie o Bogu nie jest proste, to jak wymyślanie kolejnych zabaw i piosenek gdy dziecko znudzone jest już po chwili. Wymaga od nas kreatywności i zaangażowania. Mamy przekazywać dzieciom wiedzę od Boga, którą my już mamy. Jest to trudne i czasami może wymagać przełamania zmęczenia, lenia siedzącego w środku nas. Jednak wiedza, która jest dobrze wykorzystana w życiu innej osoby może w wyniku dawać owoce.

ŻYCIE W POSŁUSZEŃSTWIE

„Żeby nie byli, jak ojcowie ich, Pokoleniem przekornych i niewiernych, Pokoleniem niestałego serca, Którego duch nie był wierny Bogu.” Psalm 78

Kiedy nasze dzieci będą wierne Bogu, to będą przestrzegać jego przykazań. Muszą jednak widzieć przykład w rodzicach, którzy jeżeli chcą aby ich dzieci żyły w posłuszeństwie, sami również powinni tak żyć. Rodzice potrzebują zachęty, pomocy od innych, a również często motywacji, a przede wszystkim modlitwy. Ci jednak którzy, chcą ich wspierać nie powinni ich oceniać, bo każdy ponosi porażki, które wzmacniają i są procesem uczenia się rodzicielstwa.

Jeżeli zainteresowałeś się tym wpisem, sięgnij po więcej włączając kazanie w aplikacji mobilnej lub Vimeo SCh Południe.