Na dzisiejszym nabożeństwie rozpoczęliśmy nową serię kazań: TRUDNE TEMATY. Tematem dzisiejszego kazania było: ŻYCIE POMIĘDZY. Pastor Marek Sobotka mówił o tym, że nasze życie rozgrywa się pomiędzy dwoma drzewami opisanymi w Biblii.

Pierwsze drzewo, o którym była mowa rosło po środku ogrodu Eden. Jest to drzewo poznania dobra i zła (Ks.Rodzaju 2:8-17). Bóg stworzył to drzewo w idealnym miejscu, w “niebie na ziemi”. Ale to drzewo zajmowało też specjalne miejsce w ogrodzie, było one postawione w środku, w samym centrum, nie dało się go nie zauważyć. Także w tym ogrodzie Bóg postawił człowieka. Bóg dał ludziom jasne zadanie: ludzie mieli strzec i uprawiać ogród. Bóg tez jasno określił granice czego robić nie wolno. Był to świat bez chorób, bez bólu, bez śmierci, świat w którym można w dowolnym momencie porozmawiać z Bogiem. Czy nie jest to życie za którym tęsknimy? Do którego zdążamy?

Szatan znalazł jednak sposób by podważyć słowa Boga i jego autorytet w naszym życiu.Dlatego, żeby móc obronić się musimy znać Boże Słowo.
Drugie drzewo to drzewo żywota (Objawienia 22:1-7). Jest to nasz cel. Gdzie nie będzie grzechu ani żadnych jego konsekwencji. Pomiędzy tymi dwoma drzewami jesteśmy my.

Naszym zadaniem jest szukanie i poszerzanie królestwa Bożego. Dziś to świat wchodzi do kościoła ale kościół nie idzie do świata.W kościele, w którym żyjemy nie ma demokracji, socjalizmu, komunizmu, ani żadnego innego systemu ustanowionego przez ludzi, ale za to jest Chrystocentryzm.
A odpowiedzią na to co to jest Chrystocentryzm, jest trzecie drzewo, drzewo Krzyża.

On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. 1 Piotra 2:24-25

Życie pomiędzy tymi dwoma drzewami jest dla nas wyzwaniem, by poszerzać Jego królestwo i pokazywać światu kim On jest. ( Ewangelia Marka 16:15-20)

5 listopada o godzinie 19:00 odbędzie się kolejny wieczór uwielbienia (dziękczynienia). Będziemy razem się modlić i dzielić się świadectwami jak Bóg działał podczas postu. Nie może cię też zabraknąć na naszym kolejnym spotkaniu w niedzielę o 10:30 na Mińskiej 65.