Temat seksualności człowieka budzi wiele kontrowersji i emocji. Media i politycy wypowiadają się coraz częściej na ten temat, i jest on wszechobecny w naszej kulturze. To jak zmienia się podejście do związków dotyczy nas wszystkich. Naśladowcy Chrystusa sami często nie wiedzą co myśleć.

A co mówi Biblia na ten temat? Jeżeli chcesz dowiedzieć się zapraszamy do przeczytania 3 Księgę Mojżeszową rozdziału 18.
Bóg daje Mojżeszowi konkretne zasady dotyczących zakazanych związków.

Pierwszą z wymienionej listy to związki kazirodcze. Są to związki pomiędzy członkami rodziny. Bóg mówi też, że nie wolno wchodzić w związki seksualne z mężami/żonami naszych bliźnich, czyli cudzołożyć.

Drugą grupą zakazanych związków są związki homoseksualne.
A trzecią grupą są związki seksualne ze zwierzętami.

Tak na prawdę są dwie drogi do wyboru, ta z Bogiem (pobożna) i bez Boga (bezbożna). Jako osoby wierzące uważamy te przykazania za ważne i nadal obowiązujące, dlatego że Bóg powiedział, że są. Tak jak dla dziecka wystarczające jest to, co powiedział tata, dla nas wystarczające jest to, co powiedział nam ojciec w niebie. 

Wiele osób zadaje sobie pytanie: Czy prawa Boga nadal nas obowiązują? Przecież zostały ustanowione tak dawno temu. Czasy się zmieniły. Media kwestionują tak słowo Boże, które przecież wiemy że nigdy nie przeminie. Jezus nie przyszedł, żeby zmieniać prawo ale je wypełniać, a jeżeli chodzi o normy moralne, to tylko podniósł poprzeczkę.
Świat będzie wywierał presję wszelkiego rodzaju abyśmy byli bardziej tolerancyjni.
Nie możemy być przyjaźni ludziom za cenę niewierności Bogu. Ale też nie możemy pozwolić sobie na wierność Bogu bez miłości do ludzi, są to bowiem dwie nieodłączne rzeczy.

Ewangelia ma moc zmieniać ludzkie serca i dlatego musimy pamiętać, że kościół jest potrzebny dla ludzi którzy cały czas są nienawróceni i żyją w grzechu. Jezus przyszedł by zbawić chorych nie zdrowych.

Trzecie kazanie z serii Trudne Sprawy – Zakazane związki wygłosił Prezbiter Naczelny Andrzej Bajeński.